Početna stranica

Uvodna riječ

E-magazin ŠKVER, čiji je ponosni izdavač NVU Primorska, je nezavisan časopis o kulturi. 

Pred vama je novi broj.

Književnost, film, muzika, pozorište, slikarstvo i filosofija biće u fokusu našeg časopisa koji će izlaziti dvomjesečno, a čiji će akcenat biti na temama i autorima vezanim za Crnu Goru, te još više za njeno primorje i Budvu.

Namjera izdavača i redakcije je da se umjetnost i kultura predstave sa drugačijeg aspekta koji nije tipično akademski niti tipično novinarski. Najviše je slobodarski i progresivan.

Izdavač:

NVU Primorska

Za izdavača:

Nemanja Kuljača

Redakcija:

dr Predrag Zenović, predsjednik,
Boris Mišković,
Stanka Rađenović,
Marko Kentera,
Merin Smailagić,
Dragana Ivanović,
Željko Vasović,
Snežana Bajčeta

Glavni urednik:

Marko Kentera

Lektura, korektura i redaktura:

Snežana Bajčeta

Likovni urednik i autor naslovne strane:

Merin Smailagić

Poslednji broj časopisa:

shkver-logo

© 2020 Copyright Magazin Škver

Write Comment...

Name

Email

bocoran admin jarwo
slot online
togel online